• Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh điểm sáng trong phong trào đội.

    Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, xã Đắk Ơ (Bù Gia Mập) là trường vùng sâu, vùng xa, có 1 điểm chính và 1 điểm lẻ. Cơ sở vật chất của trường còn nhiều thiếu thốn, chưa đáp ứng được yêu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh trong vùng. Năm học 2012-2013, trường có 430 học sinh thì có gần 85% học sinh người dân tộc thiểu số, gần 200 học sinh thuộc đối tượng hộ nghèo và cận nghèo. Phụ huynh còn thờ ơ với việc học của con em nên các em phải tự đến trường qua quãng đường khá xa.


TRANG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÙ GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƯỚC
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÙ GIA MẬP
ĐC: Xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
ĐT: 0271.3727.737, Email: phonggdbugiamap@gmail.com